Đổi mới phương pháp công tác Đảng vì sự phát triển doanh nghiệp

Bước vào nhiệm kỳ 2010-2015, hoạt động công tác Đảng tại Tổng Công ty Khánh Việt đã có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là về phương pháp làm việc.

Trước hết, trong quá trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015, Đảng ủy đã tổ chức lấy ý kiến từ cơ sở với sự tham gia của đông đảo cán bộ chủ chốt các đơn vị và toàn thể đảng viên. Nhờ đó, định hướng chiến lược phát triển có tính thực tiễn cao, mang ý chí và nguyện vọng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt. Đó còn là điều kiện thuận lợi để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhanh chóng được triển khai ngay từ những ngày đầu tháng đầu.
Sau Đại hội, mọi hoạt động công tác đảng được chấn chỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Quy chế làm việc của Đảng ủy đã được xây dựng và ban hành; Đảng ủy có chương trình làm việc trong năm và từng quý; mỗi Đảng ủy viên, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công, đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Tháng 3/2011, Đảng ủy Tổng Công ty đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong toàn Đảng bộ. Sau khóa học, công tác đảng vụ trở nên bài bản hơn, đúng quy trình, thủ tục quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác trong toàn Đảng bộ.
Nhờ tập trung đổi mới phương pháp làm việc, hoạt động công tác đảng của Tổng Công ty Khánh Việt ngày càng chuyên nghiệp hơn, mang tính khoa học và hiệu quả. Các cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên chủ động hơn trong công tác, vai trò của đảng viên và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt. Tổ chức đảng và đảng viên trở nên gần gũi, gắn bó với quần chúng, qua đó đã phát huy được trí tuệ tập thể, khơi dậy lòng nhiệt tình, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động thi đua lao động sáng tạo và tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Với những chương trình, kế hoạch công tác phù hợp thực tiễn, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của tập thể người lao động, Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt luôn gắn bó - không chỉ với vai trò lãnh đạo mà thực sự đã đồng hành cùng lãnh đạo chính quyền, đoàn thể Tổng Công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp.
Đảng ủy Tổng Công ty Khánh Việt

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt