THÔNG TƯ 61/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 12/9/2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Từ ngày 13/3/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi QCVN 01-77:2011/BNNPTNT và QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, ban hành theo Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011. Cụ thể, QCVN 01-77:2011/BNNPTNT quy định về các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với loại hình cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại; QCVN 01-78:2011/BNNPTNT quy định về các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép đối với thức ăn chăn nuôi.

Download file

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt