Đại hội Đoàn TNCSHCM Tổng công ty Khánh Việt, nhiệm kỳ VII (2007 – 2009)

Ngày 25/03/2007 Đoàn Cơ sở Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ VII(2007–2009) với tiêu chí Thành công - Vững mạnh - Tri thức.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCT Khánh Việt, đồng chí Lê Thị Ngọc Sương – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị Xí nghiệp in Khatoco, XN thuốc lá Khatoco, NM dệt Tân Tiến, Khu du lịch Bảo Đại…cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên Tổng công ty Khánh Việt.

Trong báo cáo tổng kết công tác đoàn của BCH Đoàn Cơ sở TCT Khánh Việt và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2007 – 2009) đã nêu bật những thành tích đạt được, những thuận lợi và khó khăn trong năm qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2007 – 2009) nhằm phấn đấu Đoàn cơ sở thành một tổ chức đoàn vững mạnh, sôi nổi, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCT Khánh Việt đưa ra định hướng cho công tác đoàn thanh niên của Đoàn Cơ sở trong nhiệm kỳ VII (2007 – 2009), đặc biệt nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sức sáng tạo trong thanh niên,...; Đồng chí Lê Thị Ngọc Sương – Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Cơ sở TCT Khánh Việt trong nhiệm kỳ VI (2004 – 2006), nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên của TCT  nhiệm kỳ tới. 
 
Đại hội đã thông qua Bản nghị quyết và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành mới. Kết quả đã lựa chọn được 15 đồng chí là các đoàn viên đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu vào Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở TCT Khánh Việt.

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt