Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung

Ngày 20/6/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung số QCVN 150:2017/BNNPTNT. Theo đó, các cơ sở giết mổ động vật tập trung phải đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và quy định về quản lý theo nội dung của Quy chuẩn này kể từ ngày 20/12/2017, cụ thể như sau:

Quy định về kỹ thuật bao gồm:
- YÊU CẦU VỀ ĐỊA ĐIỂM: Cơ sở giết mổ phải cách biệt tối thiểu 500 m với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông, suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Phải cách biệt tối thiểu 01 km với trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc, gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm như bãi rác, nghĩa trang, nhà máy thải bụi và hóa chất độc hại
- YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT: Bố trí mặt bằng, Thiết kế (nơi nhập động vật, nơi nhốt giữ động vật chờ giết mổ, khu vực giết mổ, hệ thống kho, hệ thống không khí, hệ thống thu gom chất thải), Thiết bị chiếu sáng, trang thiết bị, dụng cụ.
- YÊU CẦU VỀ VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM: Nước dùng trong sản xuất, nước đá và bảo quản nước đá, nhà vệ sinh, người tham gia giết mổ, khách tham quan, làm sạch và khử trùng khu vực giết mổ, quản lý chất thải rắn và lỏng.
- YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẾT MỔ VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ: Quy trình giết mổ, kiểm soát hoạt động giết mổ, hoá chất, …
- YÊU CẦU VỆ SINH THÚ Y ĐỐI VỚI THÂN THỊT ĐỘNG VẬT SAU GIẾT MỔ: Yêu cầu về cảm quan, yêu cầu về chỉ tiêu vi sinh vật, yêu cầu về chỉ tiêu ký sinh trùng, yêu cầu về tần suất kiểm tra.
- YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM: Phải thành lập đội hoặc người chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện việc tự kiểm tra chương trình kiểm soát chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm hằng năm.
 
Quy định về quản lý:
Cơ sở giết mổ phải thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quy chuẩn này.
 
Lưu ý: Công bố hợp quy theo quy chuẩn này là thủ tục mới, khác với công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thịt hiện nay tại các Đơn vị.

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt