QUYÊT ĐỊNH 54/2011/QĐ-TTg V/V GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN NĂM 2011

Nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nghề, ngày 11/10/2011 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011. Theo đó, các Doanh nghiệp, HTX có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người và hoạt động trong một số ngành nghề như: sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày...được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian 01 năm kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2011.

Download file

DANH MỤC NỘI DUNG

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt