THÔNG TƯ 66/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 10/10/2011 VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Ngày 10/10/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 08/NN/KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và thay thế cho Thông tư số 02/1998/TT-BTS ngày 14/3/1998 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 về quản lý thức ăn chăn nuôi. Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2011.

Download file

Download file

DANH MỤC NỘI DUNG

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt