Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2011

Trong những tháng đầu năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp: Lạm phát gia tăng; nhà nước điều chỉnh tăng giá những mặt hàng trọng yếu như điện, xăng dầu; thiên tai thời tiết tác động bất lợi đến đời sống và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các Ban ngành trung ương, địa phương và sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể CBNV, Tổng Công ty Khánh Việt đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nộp ngân sách trong 3 tháng đầu năm, cụ thể :

Tính đến 31/03/2011 toàn Tổ hợp Tổng Công ty Khánh Việt đã nộp vào NSNN 707,4 tỷ đồng, tăng 32,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,9 % so với cùng kỳ năm trước.
Tính riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tổng số nộp NSNN trong 3 tháng đầu năm là 693,4 tỷ đồng, đạt 29,9 % kế hoạch pháp lệnh, tăng 32,0 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,8 % so với cùng kỳ năm trước.

Phan Quang Huy - Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt