Thông báo mời thầu

- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Khatoco – Liberty
- Tên gói thầu: Gói thầu: Xây dựng kết cấu phần thân
- Tên dự án: Khách sạn khatoco - liberty.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư của Công ty cổ phần Khatoco – Liberty và vốn vay.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển
- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 27 tháng  6  năm 2012 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 12  tháng  7   năm 2012 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Công ty cổ phần Khatoco – Liberty 22A Hùng Vường, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3528206, Fax: 058.3528205
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)
- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Tổng Công ty Khánh Việt 84 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày  12  tháng  7   năm 2012
- Bảo đảm dự thầu: 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng Việt Nam);
Hình thức bảo đảm: Đặc cọc hoặc Thư bảo lãnh do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.   
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút  ngày 12 tháng 7 năm 2012, tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt; 84 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Công ty cổ phần Khatoco – Liberty kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt