Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức tập huấn bộ luật Lao động và luật Công đoàn sửa đổi năm 2012

Ngày 12/10/2012, Tổng Công ty (TCT) Khánh Việt phối hợp với Công đoàn TCT tổ chức lớp tập huấn bộ luật Lao động và luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 cho toàn thể cán bộ lãnh đạo,  cán bộ làm công tác lao động tiền lương các đơn vị, trưởng phó các phòng ban thuộc Văn phòng TCT, BCH Công đoàn TCT và Công đoàn cơ sở.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày 12-13/10/2012, nhằm trang bị cho các cán bộ chủ chốt các nội dung cơ bản quy định mới của Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012 gồm 6 chương, 33 điều luật (tăng 2 chương và 14 điều) so với luật Công đoàn năm 1990 với hai chương mới là chương III “trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn” và chương V “giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về Công đoàn trong đó đề cập tới các nội dung như: nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, bảo đảm điều kiện hoạt động CĐ tại doanh nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động và cơ chế bảo vệ người lao động làm cán bộ CĐ; nghĩa vụ trích nộp 2% kinh phí của doanh nghiệp… Về Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2012 gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật cũ. Điểm mới của Bộ luật là đưa ra các quy định nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác, theo đó chính sách tiền lương là giá cả sức lao động theo nền kinh tế thị trường cần có sự thỏa thuận giữa người lao động với chủ sử dụng lao động nhưng có sự quản lý của Nhà nước. Mức lương tối thiểu được tính theo tháng, ngày, giờ, vùng, ngành được căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ trong điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động; Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia. Thời giờ làm việc, làm thêm giờ được chủ doanh nghiệp thoả thuận với người lao đông, trong đó tại Luật Lao động mới nêu rõ thời gian làm tăng giờ không quá 30 giờ/tháng và không quá 200 giờ/năm. Thời kỳ nghỉ tết 5 ngày (tăng 1 ngày so với bộ Luật Lao động cũ). Về thời gian nghỉ sinh của lao động nữ từ 1/5/2013, được nghỉ 6 tháng (thay cho nghỉ 4 tháng như hiện nay)…

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu Phó – Phó Chủ tịch Công TCT mong muốn lớp tập huấn này sẽ cung cấp kịp thời cho cán bộ chủ chốt về những điểm mới của 2 bộ luật để khi trở về đơn vị có thể triển khai, tuyên truyền, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động nhằm đảm bảo kịp thời quyền và lợi ích của công nhân, người lao động.

(Tin và ảnh: Thành Tuyến)

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt