Lễ Báo cáo đề tài & Trao bằng tốt nghiệp Lớp CEO K2 Khatoco

Ngày 27/06/2016 tại Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) cùng với Viện Quản trị và Tài chính (IFA) tổ chức Lễ Báo cáo đề tài & Trao bằng tốt nghiệp Lớp CEO K2 Khatoco.

Từ những kinh nghiệm trong việc tổ chức Lớp CEO K1, Khóa tập huấn "Giám đốc Điều hành - Chief Executive Officer – CEO K2 Khatoco" đã được chọn lọc kỹ càng hơn về chuyên đề, giảng viên. Do học viên của Lớp CEO K2 chủ yếu là là đội ngũ kế cận: Trưởng phó phòng, chuyên viên nên chương trình Lớp CEO K2 được điều chỉnh đi sâu hơn vào kỹ năng, nghiệp vụ.

Tổng Giám đốc Lê Tiến Anh đã trực tiếp giao cho 33 học viên Lớp CEO K2 thực hiện 5 đề tài:
- Đề tài 1A - Nhóm “YALOYOLA”: Chiến lược phát triển ngành du lịch sinh thái biển và rừng
- Đề tài 1B - Nhóm “RỪNG XANH”: Chiến lược phát triển nguồn thuốc lá nguyên liệu
- Đề tài 2 - Nhóm “TẦM NHÌN”: Quản lý nhân sự , con người tại Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco
- Đề tài 3 - Nhóm “NUMBER ONE”: Marketing và quản lý bán hàng nhóm ngành hàng da đà điểu cá sấu
- Đề tài 4 – Nhóm “CHIẾN BINH”: Mô hình quản lý hệ thống chi nhánh tại Công ty Thương mại Khatoco
 
Hội đồng khoa học đánh giá đề tài gồm:
- Ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Khatoco
- Ông Nguyễn Thế Nhân, P.Viện trưởng Viện Quản trị và Tài chính (IFA)
- TS.Hà Tuấn Anh – Chủ tịch, CEO Công ty QMS
- TS. TS Hoàng Văn Điệp, Phó khoa Kế toán – Tài chính - ĐH Công nghệ Đồng Nai
- TS. Lê Tấn Phước– Khoa Tài chính Doanh nghiệp - ĐH Kinh tế TP.HCM
 
Theo ý kiến đánh giá của Hội đồng, các đề tài đã được chuẩn bị công phu, thu thập các số liệu khách quan; đề xuất được phương hướng giải quyết vấn đề. Đề tài đã hoàn thành mục tiêu và nội dung đã đặt ra; có tính hữu ích, tìm tòi phương hướng giải quyết các vướng mắc tại các đơn vị, đồng thời có tính học thuật cao, áp dụng các phương pháp, mô hình quản lý tiên tiến trong và ngoài nước. Tuy nhiên có vài đề tài còn lúng túng trong việc lựa chọn các công cụ quản lý.
 
Sau 3 tháng, hôm nay 33 học viên Lớp CEO K2 đã hoàn thành khóa học và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp.Các  học viên này sẽ là nguồn cán bộ kế cận quan trọng, sẽ góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của Khatoco trong những năm tiếp theo.
 

Một số hình ảnh Lễ Báo cáo đề tài & Trao bằng tốt nghiệp Lớp CEO K2 Khatoco

Nhóm “RỪNG XANH” đang báo cáo đề tài “Chiến lược phát triển nguồn thuốc lá nguyên liệu”

Toàn cảnh Buổi Báo cáo đề tài Lớp CEO K2

Tổng Giám đốc Lê Tiến Anh, đại diện Hội đồng khoa học đang đánh giá đề tài.

Tặng hoa Hội đồng khoa học đánh giá đề tài.

33 học viên Lớp CEO K2 trong trang phục tốt nghiệp

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt