Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 15/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP In bao bì Khatoco đã được tổ chức thành công tại hội trường khách sạn Ngân hàng BIDV Khánh Hòa.

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và cổ đông đại diện chiếm tỷ lệ  92% vốn điều lệ công ty.
 
Tại đại hội, ông Nguyễn Đình Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2016 cho các cổ đông.
 
So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua, trong năm qua các chỉ số tài chính kinh doanh công ty đều tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt lợi nhuận trước và sau thuế tăng 340% so với kế hoạch và tăng 187% so năm 2015.
 
Từ cuối năm 2016, trước sự biến động về giá của nguyên vật liệu, đặc biệt là giấy – nguyên vật liệu chính của ngành in bao bì, HĐQT công ty đã xác định được những khó khăn mà ngành công nghiệp In bao bì nói chung và công ty nói riêng sẽ đương đầu trong năm 2017.
 
Nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tính cạnh tranh cao, khắc phục các khó khăn hiện tại; Trong năm vừa qua, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào việc mua sắm các thiết bị máy móc hiện như máy in offset 6 màu, máy kiểm phẩm tự động, máy bế, cán màng, ép kim,…
 
Năm 2017, Công ty tiếp tục khai thác mở rộng thị trường; giữ vững thị trường truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới trên cơ sở phát huy tối đa năng suất máy móc thiết bị, nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp; đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời hạn giao hàng của khách hàng.
 
Lập dự án đầu tư, di dời Nhà máy vào cụm công nghiệp Trảng É, Câm Lâm, Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty Khánh Việt.
 
Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thị trường và kết quả kiểm toán. Đại hội cũng đã đề ra phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 và 2017.
 
Đại hội bế mạc lúc 11:00 cùng ngày.
 
Một số kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017:
 
Stt
Khoản mục ĐVT Năm 2016 Kế hoạch 2017
1
Tổng doanh thu
Tr. đồng
436.089
440.000
2
Lợi nhuận trước thuế
Tr. đồng
47.017
33.300
3
Cổ tức/ vốn điều lệ
%
15
12
 
 
Ông Nguyễn Đình Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công tin CP In Bao bì Khatoco báo cáo tại Đại hội
 
Tin bài: Trường Đỗ
Anh: Mạnh Cường

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt