THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG

 

Căn cứ Công văn số 6713/UBCK-QLCB ngày 10/10/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Giấy Rạng Đông, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Giấy Rạng Đông xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1.     Tên tổ chức chào bán:
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV
2.     Địa chỉ trụ sở chính:
118 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
3.     Số điện thoại:
(84.258) 3525572                          -  Fax: (84.258) 3524221
4.     Tên tổ chức phát hành:
5.     Địa chỉ trụ sở chính:
6.     Số điện thoại:
7.     Vốn điều lệ của tổ chức phát hành:
8.     Cổ phiếu chào bán:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY RẠNG ĐÔNG
Thôn Phước Tuy, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
(84.258) 3780914                          - Fax: (84.258) 3780123
20.246.400.000 (Hai mươi tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm nghìn) đồng
-      Tên cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Rạng Đông
-      Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông
-      Mệnh giá
10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-      Số lượng đăng ký chào bán
506.000 (Năm trăm lẻ sáu nghìn) cổ phần
9.     Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):
5.060.000.000 (Năm tỷ không trăm sáu mươi triệu) đồng, chiếm 24,99% vốn điều lệ của tổ chức phát hành
10.   Mục đích chào bán:
Mục đích của việc chào bán cổ phiếu nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do KHATOCO quản lý để tập trung phát triển các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chính.
11.   Giá khởi điểm bán đấu giá:
16.000 đồng/cổ phiếu
12.   Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần
13.    Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc:
Từ 8h00 ngày 18/10/2017 đến trước 16h00 ngày 16/11/2017
(Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
14.    Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
-        Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền cọc:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
-        Địa điểm công bố thông tin:
+      Website Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV: http://www.khatoco.com
+      Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
15.   Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
-      Thời gian nộp phiếu tham dự:
+      Nộp trực tiếp: Trước 8h30 ngày 20/11/2017;
+      Gửi bằng đường bưu điện: CTCP Chứng khoán Rồng Việt nhận được trước 16h00 ngày 17/11/2017.
-      Thời gian tổ chức đấu giá:
09h00, ngày 20/11/2017 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
-      Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
Từ ngày 20/11/2017 đến trước 16h00 ngày 29/11/2017
-      Thời gian hoàn trả tiền cọc:
Từ ngày 20/11/2017 đến  24/11/2017
Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần (bao gồm các mẫu biểu đấu giá) tại website: www.vdsc.com.vn; www.khatoco.com.
 
Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!
 
Tài liệu đính kèm:

Download tài liệu đính kèm

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt