Công văn số 7876/UBCK-QLCB ngày 20/11/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Dệt Tân Tiến

Ngày 23/11/2017, Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đã nhận được Công văn số 7876/UBCK-QLCB ngày 20/11/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ Công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại CTCP Dệt Tân Tiến

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt