THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

 

Căn cứ Nghị quyết số 04A/NQ-HĐTV ngày 03/07/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến;

Căn cứ Công văn số 7876/UBCK-QLCB ngày 20/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến,

Tổng công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV xin thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Dệt Tân Tiến như sau:
1.Tổ chức chào bán cổ phần:     TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV (KHATOCO)
      Địa chỉ: Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Điện thoại: (0258) 3526 790                Fax: (0258) 3524 221
2. Tổ chức phát hành:       CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN
      Địa chỉ: Khu Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Điện thoại: (0258) 3730 330    Fax: (0258) 3882 926
     Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may; Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may; Xuất nhập khẩu trực tiếp: vải, sợi các loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, các loại hàng hóa khác ...
      Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)
3. Cổ phần được bán đấu giá công khai:
      Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến
      Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.933.300 cổ phần (chiếm tỷ lệ 88,09% vốn điều lệ)
      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
      Bước giá: 100 đồng
      Bước khối lượng: 100 cổ phần.
4. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
6. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy chế bán đấu giá cổ phần.
7. Thời gian, địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 01/12/2017 đến 16h00 ngày 19/12/2017 tại các Đại lý đấu giá theo quy chế bán đấu giá cổ phần.
8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 25/12/2017 tại các Đại lý đấu giá theo quy chế bán đấu giá cổ phần.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
     Thời gian: 09h00 ngày 27/12/2017
     Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 06/01/2018
11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 04/01/2018
 
Tài liệu đính kèm:
 
 

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt