THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN

 

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến tính đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2017 theo Công văn số 1808/SGDHCM - NY ngày 21/12/2017 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành cụ thể như sau:
 
1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến.
2. Địa chỉ: Khu Bình Tân - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
3. Điện thoại: 0258. 3730330       - Fax: 0258. 3882926.
4. Vốn điều lệ công ty cổ phần: 56.000.000.000 đồng.
5. Số lượng cổ phần đấu giá: 4.933.300 cổ phần.
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông               Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 00 ngày 01/12/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/12/2017.
9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua: 1 nhà đầu tư
    Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư                                 Cá nhân: 1 nhà đầu tư.
10. Số lượng cổ phần đặt mua: 1.000 cổ phần.
 

Căn cứ Điều 14 của Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại CTCP Dệt Tân Tiến được ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ – SGDHCM ngày 29/11/2017 và kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu trên, cuộc chào bán cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến không thành công do không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá. 

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt