Tổng công ty Khánh Việt được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng “Cờ thi đua xuất sắc” tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Sáng ngày 29-4-2018, tại Hội trường Thành ủy Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Tổng công ty Khánh Việt vinh dự nhận “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2017 cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối doanh nghiệp Nhà nước 2.

Đến tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương thuộc Cụm, Khối thi đua tỉnh. Thay mặt Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, ông Văn Ngọc Sen – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2018, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thường theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua năm 2018

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh đã tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh cho 23 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, tặng Bằng khen cho 73 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi đua khen, thưởng của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

Ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh Khánh Hòa
tặng Cờ thi đua xuất sắccho Đại diện Tổng công ty Khánh Việt

Ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh Khánh Hòa
tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Đại diện các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các Cụm, Khối tỉnh

Tin và ảnh: Thành Tuyến


 

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt