THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – TNHH MTV THOÁI VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN

 

Tổng Công ty Khánh Việt – TNHH MTV trân trọng thông báo:
Ngày 19/04/2018, Tổng Công ty Khánh Việt – TNHH MTV đã nhận được Công văn số 2490/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Khánh Tân với nội dung chính như sau:
-        Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Khánh Việt – TNHH MTV
-        Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: CTCP Khánh Tân
-        Hoạt động kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn; Mua bán lơn giống, lợn thịt; Chế biến thực phẩm từ lợn; Kinh doanh thuốc thú y, trang thiết bị thú y, tinh lợn.
-        Vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:  15.036.450.000 đồng.
-        Vốn của Tổng Công ty Khánh Việt tại CTCP Khánh Tân: 800.240.000 đồng (tính theo mệnh giá),chiếm tỷ lệ 5.34% vốn điều lệ của CTCP Khánh Tân.
-        Tên cổ phiếu chào bán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH TÂN
-        Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
-        Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 80.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5.34% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Khánh Tân.
-        Giá khởi điểm đấu giá: 24.800 đồng/cổ phần
-        Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
-        Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:

1. Bản công bố thông tin

2. Văn bản chấp thuận

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt