Đại hội đồng cổ đông Việt Khánh

Sáng ngày 26/05/2018 vào lúc 08 giờ tại hội trường Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt, đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Đầu tư Việt Khánh đã được tổ chức

Tham dự Đại hội có 18 cổ đông đại diện cho 22.248.000 số cổ phần chiếm tỷ lệ 92% vốn điều lệ công ty.
 
Tại đại hội, ông Cao Thành Hưng – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017. Ông đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động kinh doanh năm vừa qua:
 
Ở mảng kinh doanh nhà xưởng cho thuê, cơn bão số 12 năm 2017 đã gây thiệt hại lớn cho Công ty. Tuy nhiên công ty đã sớm khắc phục và đưa vào hoạt động. Hiện tại công ty đang phối hợp với công ty bảo hiểm Bảo Minh xác định mức độ thiệt hại và giá trị đền bù.
 
Ở mảng kinh doanh thuốc lá, việc bao bì thuốc lá White Horse thay đổi (loại thuốc chủ lực mà công ty đang phân phối) đã làm ảnh hưởng mạnh đến thị hiếu, sức mua của người tiêu dùng qua đó làm giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận công ty.
 
Điểm sáng năm 2017 thuộc về nhóm ngành kinh doanh giặt ủi. Đây là ngành kinh doanh nhiều tìm năng do Khánh Hòa là thành phố du lịch có tốc độ tăng trưởng khách du lịch cao nhất nước. Tuy mới thành lập nhưng đến nay công ty đã hoạt động hiệu quả và có lãi.
 
Ở mảng kinh doanh đầu tư, các doanh nghiệp mà công ty tham gia góp vốn hoạt động ổn định, hiệu quả trừ một số công ty mới thành lập.
 
Cũng tại đại hội, ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch HĐQT công ty cũng trình Đại hội kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018. Trong đó tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh giặt ủi. Đầu tư hệ thống dây chuyền giặt ủi tự động công suất lớn đón đầu xu hướng phát triển du lịch khi đường băng thứ 2 sân bay Cam Ranh và nhà ga quốc tế mới đi vào hoạt động. Kiện toàn và giữ vững thị phần phân phối thuốc lá.
 
Toàn bộ các Tờ trình về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018, báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát, … đều được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.
 
Đại hội bế mạc lúc 11:00 cùng ngày.
 
Ông Cao Thành Hưng - Giám đốc công ty Kiệt Khánh báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017
 
Ông Cáp Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2018
 
Cổ đông đặt câu hỏi với HĐQT công ty
 

Tin: Trường Đỗ
Ảnh: Sao Kỳ

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt