THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV SỞ HỮU TẠI CTCP KHÁNH TÂN

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV xin trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV sở hữu tại CTCP Khánh Tân, tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh như sau:
-        Tên tổ chức có cổ phần chào bán: Công ty cổ phần Khánh Tân
-        Ngày thực hiện đấu giá: 01/06/2018
-        Số cổ phần bán đấu giá: 80.274 cổ phần
-        Giá khởi điểm: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Tổng số nhà đầu tư đăng ký: 02NĐT
-        Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02NĐT
-        Tổng số nhà đầu tư hợp lệ: 02NĐT
-        Tổng số cổ phần đăng ký: 80.300 cổ phần
-        Tổng số cổ phần đặt mua: 80.300 cổ phần
-        Tổng số cổ phần được mua: 80.274 cổ phần
-        Tổng doanh thu qua phiên đấu giá: 1.990.795.200 đồng
-        Khối lượng đặt cao nhất: 80.000 cổ phần
-        Khối lượng đặt thấp nhất: 300 cổ phần
-        Giá đặt mua cao nhất: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Giá đặt mua thấp nhất: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Giá đấu thành công cao nhất: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Giá đấu thành công thấp nhất: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Giá đấu thành công bình quân: 24.800 đồng/ cổ phần
-        Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
Trong đó có:

Cá nhân trong nước : 02 nhà đầu tư.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt