Khatoco thoái vốn Nhà nước xuống còn 50 - 65%

Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) cho thấy, Khatoco sẽ thực hiện cổ phần hóa trong năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Nhà nước sẽ thoái vốn xuống còn 50 – 65% vốn điều lệ.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Khatoco đã quyết liệt triển khai các phương án, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ thẩm định, đấu thầu chọn nhà thầu cung cấp gói tư vấn cổ phần hóa, ... Trong năm 2018 (tính đến ngày 20/11/2018) Khatoco đã tiến hành thoái vốn tại các công ty con như công ty cổ phần Dệt Tân Tiến, công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Khatoco (Khafeed), công ty cổ phần Khánh Tân, công ty TNHH MTV Tân Khánh An, công ty TNHH Quốc tế AK,... Trong đó  thoái 100% vốn tại 3 công ty là công ty cổ phần Dệt Tân Tiến, công ty Khafeed, công ty TNHH Quốc tế AK.

Năm 2018 thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, cùng với số lượng công ty IPO nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, giá cổ phiếu sụt giảm làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thoái vốn của Khatoco trong đó lượng cổ phiếu đặt mua thấp (công ty TNHH MTV Tân Khánh An) thậm chí không có nhà đầu tư tham gia (công ty CP Khánh Tân).

Theo lộ trình đã được đề ra, năm 2019, Khatoco sẽ tiếp tục thoái vốn hoặc giảm tỷ lệ vốn góp Nhà nước tại các công ty con như công ty Tân Khánh An, công ty Khánh Tân, công ty cổ phần Du lịch Long Phú thông qua việc tìm kiếm đối tác góp vốn đầu tư tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh công tác thoái vốn tại các công ty con, Khatoco cũng đang phối hợp với các tổ chức tài chính, sở ban ngành tiến hành định giá giá trị doanh nghiệp tiến đến cổ phần hóa toàn diện Khatoco, giảm vốn góp Nhà nước xuống 50-65% vốn điều lệ. Dự kiến thời điểm chốt để định giá giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2018. Trong quá trình cổ phần hóa, do có sự thay đổi về mặt chính sách như Thông tư số 40/2018/TT-BTC và Thông tư số 41/2018/TT-BTC hướng dẫn về bán cổ phần lần đầu và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa,  Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH về phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC có thêm hướng dẫn về xác định giá khởi điểm liên quan đến quyền sử dụng đất thuê và giá trị văn hóa, lịch sử... đã làm ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa Tổng công ty.

Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, kinh doanh đa ngành trên các lĩnh vực như công nghiệp Thuốc lá, Du lịch, dệt may, công nghiệp da, giấy, chăn nuôi, ... với hạ tầng công nghệ hiện đại, hệ thống tài chính lành mạnh, thị trường tiêu thụ rộng, đội ngũ lao động chất lượng cao. Tổng công ty tự tin sẽ tiến hành cổ phần hóa đúng hạn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Một số thông tin về tài chính Tổng công ty năm 2017 (Đã kiểm toán)

- Vốn chủ sở hữu: 2.840 tỷ
- Nợ ngắn hạn: 2.897 tỷ
- Nợ dài hạn: 80,4 tỷ
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.325,7 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 536,4 tỷ

Tin bài: Trường Đỗ

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt