Tổng công ty Khánh Việt tích cực giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa - Phân công các cơ quan, đơn vị, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong 03 năm qua, Tổng công ty Khánh Việt đã tích cực tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo tại xã Khánh Hiệp huyện Khánh Vĩnh và là đơn vị có đóng góp cao nhất, chiếm tỷ trọng lớn trong các đơn vị được phân công hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn tại xã Khánh Hiệp.

 

Tại Hội nghị sơ kết vào ngày 11/12/2018, Tổng công ty Khánh Việt đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 03 năm tham gia công tác giúp đỡ các xãvùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2018.

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt