Tổng công ty Khánh Việt thoái vốn thành công tại công ty cổ phần Khánh Tân

Năm 2018, Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua những biến động lớn do ảnh hưởng từ các thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt là thị trường chứng khoán Trung Quốc. Chỉ số VN-Index biến động khó lường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình thoái vốn, cổ phần hóa của các DN Nhà nước.

Năm 2018 cũng là một năm mà thị trường chăn nuôi (đặc biệt là chăn nuôi heo) bị ảnh hưởng nặng do sự thay đổi chính sách nhập khẩu thịt tiểu ngạch từ Trung Quốc. Điều này góp phần ảnh hưởng đến công tác thoái vốn của Khatoco tại Công ty Khánh Tân (Xem thêm tại link https://khatoco.com/Misc/CTTin_ThongTinSuKien/tabid/2456/id/5960/Default.aspx). Kết quả không có nhà đầu tư tham gia.

Đầu năm 2019, trước sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong nước và sự ổn định của thị trường chăn nuôi heo, Khatoco nhanh chóng triển khai và đã thoái vốn thành công (100% vốn nhà nước) tại công ty Cổ phần Khánh Tân, đảm bảo lộ trình thoái vốn theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Dự kiến trong năm 2019, Khatoco sẽ tiếp tục thoái vốn tại một số công ty theo kế hoạch và chiến lược mà Ban Hội đồng thành viên đã xây dựng và thông qua.

Kết quả thoái vốn công ty Khánh Tân xin vui lòng xem tại đây

Tin bài:

Trường Đỗ

TIN LIÊN QUAN

DANH MỤC NỘI DUNG

TIN KHUYẾN MÃI

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt