• Người lao động là tài sản quý giá nhất
    03/10/2018Người lao động là tài sản quý giá nhất

    Ngày 4.10, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (4.10.1983 - 4.10.2018). Từ cơ sở sản xuất nhỏ bé, đến nay Khatoco trở thành một trong những doanh nghiệp địa phương có quy mô lớn nhất miền Trung, đồng thời là điểm sáng trong việc chăm lo đời sống người lao động.

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt