Quyết định bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp – Thành viên HĐTV (Ông Cáp Hồng Nguyên)

🕘 3 Tháng Mười Một, 2020