CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH

vietkhanh.khatoco.com

  • Địa chỉ: 11A Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: Kinh doanh thuốc lá: (84.258) 3511 828 – Kinh doanh vận tải: (84.258) 3511 848
  • Fax: (84.258) 3511 696
  • Email: vietkhanh@khatoco.com

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh được thành lập trên cơ sở vốn góp của tập thể người lao động từ các đơn vị trong Tổng công ty Khánh Việt. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động đầu tư: Tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án; hoạt động thương mại: Kinh doanh thuốc lá, phân phối các sản phẩm thuốc lá Khatoco; kinh doanh vận tải: Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi tất cả các tỉnh thành.