CÔNG TY THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU KHATOCO

https://thuoclanguyenlieu.com/

  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại:(84.258) 3727915
  • Fax: (84.258) 3727914
  • Email: tobaccoleaf@khatoco.com

Chuyên đầu tư trồng cây thuốc lá; tách cọng và sấy khô thuốc lá lá.