Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

THỜI TRANG NAM KHATOCO

Thương hiệu thời trang nam phong cách, nam tính và hiện đại.

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

THỜI TRANG DA ĐÀ ĐIỂU – CÁ SẤU

Sản phẩm thời trang da đà điểu – cá sấu cao cấp với thiết kế sang trọng, tinh tế.

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

DU LỊCH LONG PHÚ

Du lịch sinh thái Long Phú – Nha Phu Bay. Đơn vị tổ chức tour chuyên nghiệp tại Khánh Hòa.

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

CÔNG VIÊN DU LỊCH YANG BAY

Khám phá “Thác Trời” giữa “đại ngàn” và nét độc đáo của văn hóa người Raglai.

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

VỀ CHÚNG TÔI

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (KHATOCO) là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, thành lập ngày 04/10/1983. Từ xuất phát điểm là một công ty kinh doanh thuốc lá, hiện nay Khatoco hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – công ty con với 18 đơn vị thành viên, hoạt động ở các lĩnh vực: Công nghiệp Thuốc lá, Dịch vụ Du lịch, Công nghiệp May – Thời trang, Công nghiệp In bao bì, Công nghiệp Chăn nuôi – Thuộc da, Kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp và Bất động sản.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Bên cạnh Công nghiệp Thuốc lá là lĩnh vực trọng tâm, Khatoco còn mở rộng phạm vi phát triển sang các ngành phụ trợ và các lĩnh vực mà địa phương có ưu thế.

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

CÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

CÔNG NGHIỆP MAY – THỜI TRANG

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

DỊCH VỤ DU LỊCH

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

CÔNG NGHIỆP IN BAO BÌ

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

CÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI – THUỘC DA

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt

KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP & BẤT ĐỘNG SẢN

Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt
Trang chủ - Tổng công ty Khánh Việt