Cao trào thi đua 5S chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt

Phong trào nhằm mục đích đánh giá quá trình áp dụng 5S tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Khánh Việt thông qua các khu vực cụ thể đã tiến hành thực hiện 5S hoàn chỉnh.

Chuẩn bị: Trước ngày 15/01/2020 các đơn vị tham gia gửi hình ảnh “khu vực đăng ký 5S” về cho Ban thi đua 5S.

Phần thi qua hình ảnh: Từ tháng 02/01 đến tháng 31/08/2019

Đánh giá chung cuộc: Tháng 09/2019

Quy định đối với khu vực đăng ký 5S

  • “Khu vực đăng ký 5S” là những khu vực tại đơn vị có thể áp dụng 5S cải tiến tăng tính gọn gàng, sạch sẽ, thẩm mỹ và thuận tiện trong việc tìm kiếm, lưu trữ, sử dụng.
  • Một “khu vực đăng ký 5S” tương ứng với 01 hình ảnh.
  • Hình ảnh “khu vực đăng ký 5S” phải đủ diện tích, tránh những khu vực quá nhỏ hẹp.

Các đơn vị thực hiện bước CHUẨN BỊ – Gửi danh sách hình ảnh khu vực đăng ký 5S tại biểu mẫu này:

Loading