Chính sách bảo mật ứng dụng Khatoco

Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2019

Áp dụng cho ứng dụng Khatoco (1.1) trên nền tảng iOS

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập

+ Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết ở mức tối thiểu nhất để cung cấp các dịch vụ và tính năng hữu ích hơn cho người dùng.

+ Mọi thông tin người dùng cung cấp được xem là thông tin cá nhân và được bảo vệ.

+ Thông tin của bạn chỉ sử dụng để duy trì, cải thiện tính năng hiện có và phát triển các tính năng mới.

+ Phiên bản hiện tại của ứng dụng 1.1 không hiển thị quảng cáo.

+ Chúng tôi không chia sẻ với nhà quảng cáo những thông tin nhận dạng cá nhân bạn như tên hoặc email của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. 

Các loại quyền truy cập vào ứng dụng hiện tại (Phiên bản 1.1)

+ Nhận dữ liệu trực tiếp từ internet.

+ Đọc dữ liệu từ các dịch vụ của Google.

+ Quyền truy cập hệ thống thông báo của thiết bị: Dùng để thông báo những nội dung mới nhất và hữu ích nhất.