Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 259A Hai Bà Trưng, phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (84.28) 38206643
  • Fax: (84.28) 38206617
  • Email: cntphcm-ktc@khatoco.com

Chuyên thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.