Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

in.khatoco.com

  • Địa chỉ: 36Bis Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3881183 – 3730214 – 3883451
  • Fax: (84.258) 3882397
  • Email: inktc@khatoco.com

Chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, bì thư, vở học sinh.