Công ty Kinh doanh Đà điểu Cá sấu Khatoco

dadieucasau.khatoco.com

  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khatoco – Ninh Ích,  xã Ninh Ích – huyện Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3624457
  • Fax: (84.258) 3624455
  • Email: ddcs@khatoco.com; tannery@khatoco.com

Chuyên thuộc da đà điểu, da cá sấu và các loại da nốt sần khác như trăn, rắn, kỳ đà. …; nuôi và kinh doanh cá sấu, cá sấu giống; tư vấn đầu tư và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá sấu.