Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khatoco

batdongsan.khatoco.com

  • Địa chỉ: 13B Hoàng Hoa Thám – P. Lộc Thọ – Tp. Nha Trang – T. Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3524856
  • Fax: (84.258) 3524861
  • Email: khareal@khatoco.com

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan…