Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

thuoclakhanhhoa.khatoco.com

  • Địa chỉ: Đường Trường Sơn, khu Bình Tân, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3881116
  • Fax: (84.258) 3881112
  • Email: nmtlkh@khatoco.com

Chuyên chế biến thuốc lá sợi nguyên liệu và sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu.