Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Ninh Hòa

  • Địa chỉ: Thôn Đại Cát – xã Ninh Phụng – thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3613525 – 2245770
  • Fax: (84.258) 3613525
  • Email: ttdadieunh@khatoco.com

Chuyên sản xuất, cung cấp con giống, thịt, da muối, trứng đà điểu.