Trung tâm Giống Đà điểu Khatoco Quảng Nam

  • Địa chỉ: Thôn Phú Bình – Xã Tam Phú – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: (84.235) 3888048 – 3888069
  • Fax: (84.235) 3888069
  • Email: dadieuquangnam@khatoco.com

Chuyên sản xuất, cung cấp con giống, thịt, da muối, trứng đà điểu.