Xí nghiệp May Khatoco

may.khatoco.com

  • Địa chỉ: Lô NM1, đường số 1, Cụm Công nghiệp Khatoco – Ninh Ích, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258) 3624624
  • Fax: (84.258) 3624179
  • Email: mayktc@khatoco.com

Chuyên sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc sẵn.