Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt: Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

3 năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty Khánh Việt đã triển khai sâu rộng, nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm và tinh thần vượt khó vươn lên vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong 3 năm (2016 – 2018) là những năm rất khó khăn đối với Khatoco về sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành thuốc lá – ngành sản xuất, kinh doanh chính của Tổng công ty. Bên cạnh đó, cơn bão số 12 cuối năm 2017 và  hoàn lưu cơn bão số 8 năm 2018 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ sở sản xuất trực thuộc làm Tổng công ty phải tốn nhiều thời gian và nguồn lực để khắc phục. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, đoàn kết phát huy nội lực, Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho khoảng 5.000 lao động. Riêng trong năm 2018, đơn vị nộp ngân sách địa phương 2.550 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch giao; lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người. Trong quý I/2019, Tổng công ty đã nộp ngân sách địa phương hơn 888 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Khánh Việt luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống người lao động. Ngoài việc đảm bảo quyền lợi theo chế độ của Nhà nước quy định, người lao động trong toàn Tổng công ty còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi khác từ nguồn phúc lợi của doanh nghiệp như: được khám sức khỏe định kỳ hàng năm với nội dung và mức chi cao hơn quy định chung; bồi dưỡng độc hại, chế độ ăn ca, chế độ bảo hộ lao động được đảm bảo; vệ sinh công nghiệp, môi trường làm việc luôn được cải thiện, đặc biệt chú trọng công tác an toàn – vệ sinh lao động. Năm 2018, Tổng công ty đã tổ chức cho hơn 900 lượt lao động đi tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng; thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi cho người lao động, tạo không khí làm việc sôi nổi, phấn khởi, động viên, khích lệ người lao động gắn bó với doanh nghiệp…

Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt: Vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng công ty tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho người lao động

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, người lao động của tổng công ty đã nêu cao hơn tính trung thực, lao động có kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, rèn luyện đạo đức, tác phong gương mẫu, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ riêng năm 2018, từ phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến khoa học, kỹ thuật trong Tổng công ty đã công nhận 81 giải pháp đạt mức hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh cơ sở và 13 giải pháp đạt sáng kiến cấp Tổng công ty với giá trị làm lợi gần 2,1 tỷ đồng.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt thuộc loại hình đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, với  19 chi bộ, bao gồm 11 chi bộ tại các đơn vị phụ thuộc công ty mẹ và 8 chi bộ tại các công ty con, công ty liên kết. Những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đã lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, sinh hoạt Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới và công tác lãnh đạo các đoàn thể. Nhờ đó, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ đã phát triển được 68 đảng viên mới.

Năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó, có chỉ tiêu nộp ngân sách 2.650 tỷ đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch, lộ trình Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Khánh Việt, giai đoạn 2016 – 2020 đã duyệt. Theo đó, năm nay là năm công ty mẹ – Tổng Công ty Khánh Việt thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Vì thế, trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 chú trọng vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt còn tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn tổ hợp công ty mẹ – công ty con – công ty liên kết Tổng Công ty Khánh Việt yên tâm đón nhận và hưởng ứng thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay.