Điều khoản, Quyền và Trách nhiệm Thành viên Khatoco Jobs

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi đăng ký làm Thành viên của trang tuyển dụng trực tuyến Tổng công ty Khánh Việt có đường link là https://vieclam.https://khatoco.com (sau đây gọi tắt là website Khatoco Jobs).

Điều khoản về đăng thông tin

 • Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên website Khatoco Jobs.
 • Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình trên Website Khatoco Jobs và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

Quyền và Trách nhiệm của Thành viên website Khatoco Jobs

Quyền truy cập:

 • Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Khatoco Jobs, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Khatoco Jobs .

Không vi phạm một trong các điều cấm sau:

 • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân khác;
 • Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website Khatoco Jobs;
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
 • Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin;
 • Sử dụng Website Khatoco Jobs  cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.
 • Và các quy định mà Luật an ninh mạng cấm.

Sử dụng đúng mục đích:

Chỉ đăng ký, chia sẻ thông tin đúng mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm.

Bảo Mật

Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, và chỉ sử dụng cho mục đích tìm kiếm việc làm của mình.