HỌC BỔNG KHATOCO

NĂM HỌC 2018 – 2019

Mọi con đường đến thành công đều không hề “trải hoa hồng”. Mỗi chiến thắng đều phải trải qua rất nhiều khó khăn đòi hỏi phải có ý chí “sắt đá” để vượt qua.

Lấy cảm hứng từ thành công chưa từng có của Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, BTC chương trình chọn chủ đề “Ý chí Việt Nam” để chúng ta cùng truyền cho nhau “ngọn lửa” của ý chí, “Tinh thần Việt Nam”.

Đoàn kết, vượt lên chính mình để cùng nhau vươn đến những thành công to lớn hơn.

[ipt_fsqm_form id="52"]