Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II

Chiều ngày 12-3, tại hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Khối thi đua Doanh nghiệp II do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang làm cụm trưởng gồm 6 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang, Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Mascop, Công ty Cổ phần Mai Linh Nha Trang) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Hội nghị đã được nghe ông Tạ Tuấn Anh – đại diện Khối trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp II, trình bày Quy chế tổ chức hoạt động và Bảng ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối Doanh nghiệp II. Theo đó, năm nay Khối tập trung 3 nội dung thi đua chính: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an  toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 ở từng đơn vị:

STT Đơn vị Doanh thu
(Đvt: tỷ đồng)
Nộp NS
(Đvt: tỷ đồng)
1Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang 201,5 13,5
2Công ty CP Cà phê Mê Trang 1155,0
3Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) 7.350 2.700
4Công ty CP khai thác Bến xe và DVVT KH 70,0 3,3
5Công ty CP Mascopex 5.200 3,8
6CN Công ty CP Mai Linh Nha Trang 35,0 7,0

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh Khánh Hòa giao trong năm 2020.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II
Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Văn Ngọc Sen đánh giá cao những thành tích và hoạt động của Khối trong năm 2019, đồng thời đề nghị Khối tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua, trong đó Lãnh đạo mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia động chuyên môn và tạo nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để 6 đơn vị trong Khối có thể chia sẽ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II
Ông Văn Ngọc Sen – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa,
Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II
Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung Quy chế tổ chức hoạt động và Bản giao ước thi đua, Lãnh đạo 06 đơn vị trong Khối đã Ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua của Khối thi đua trong năm 2020 theo phát động của UBND tỉnh.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Doanh nghiệp II
Đại diện các đơn vị Khối thi đua Doanh nghiệp II ký kết giao ước thi đua năm 2020