Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2)

Sáng ngày 20-3, tại Công viên Du lịch Yang Bay, Khối thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2) do Tổng công ty làm Khối trưởng (gồm 6 doanh nghiệp: Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Công ty CP Môi trường đô thị Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang, Công ty Cổ phần Mascopex, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Nha Trang và Tổng công ty Khánh Việt) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2)
Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối 2

Tại hội nghị, 06/06 đơn vị đã nhất trí thông qua Quy Tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng và Bản ký kết ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối 2. Với chủ đề thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”, trong năm 2021 các đơn vị Khối 2 tập trung trọng tâm là tiếp tục Triển khai và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ, công chức và người lao động từng đơn vị trong Khối. Biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân, những gương điển hình tiên tiến trong Khối có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh Khánh Hòa giao trong năm 2021.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2)
Đại diện các đơn vị Khối 2 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Đánh giá cao kết quả thi đua của Khối 2 trong năm 2020, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ông Văn Ngọc Sen đề nghị Cụm tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua, trong đó Lãnh đạo mỗi đơn vị phải thực sự vào cuộc, quán triệt đầy đủ, chỉ đạo sát sao để tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tích cực tham gia động chuyên môn và tạo nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để 6 đơn vị trong Cụm có thể chia sẽ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2)
Ông Văn Ngọc Sen – Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa,
Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua các Doanh nghiệp (Khối 2)
Lãnh đạo Sở Nội vụ, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị Khối 2