Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020

Sáng ngày 19-02-2020, tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt đã diễn ra Lễ ký kết thi đua Khối Công đoàn ngành I năm 2020 gồm 4 Công đoàn ngành do Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt làm trưởng Khối thi đua;

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Bùi Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; các đ/c Trưởng Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn ngành I gồm: Công đoàn ngành Giáo dục; Công đoàn ngành Viên chức tỉnh; Công đoàn ngành Y tế và Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt.

Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020
Ông Ngô Văn Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Khánh Việt – Trưởng Khối thi đua Công đoàn ngành I năm 2020 khai mạc và điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua quy chế tổ chức hoạt động của khối thi đua, kế hoạch hoạt động khối thi đua, bảng giao ước thi đua và bảng chấm điểm của khối thi đua. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiêm túc xem xét, góp ý các nội dung của bảng giao ước thi đua, Quy chế hoạt động của Khối để phù hợp với tình hình thực tế tại các Công đoàn ngành và các chương trình hoạt động của LĐLĐ tỉnh, nhưng vẫn mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị.

Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020
Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020
Đại diện các Công đoàn ngành tham gia góp ý kiến các nội dung hoạt động của Khối trong năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận thành tích của Khối trong năm 2019 và đánh giá cao công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chung trong năm 2020. Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh những nội dung quan trọng mà Công đoàn khối ngành I cần tập trung thực hiện trong đó tập trung vào các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; tổ chức những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước …

Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020
Ông Bùi Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, trong đó phấn đấu 100% CĐCS đạt vững mạnh; 100% CBCCVCLĐ đạt Lao động tiên tiến; 4/4 Công đoàn ngành đạt Tập thể Lao động tiên tiến; 100% các đơn vị xếp loại Tốt và trong Khối có 01 đơn vị nhận cờ dẫn đầu phòng trào thi đua. Hội nghị đã nhất trí 100% các nội dung bảng giao ước thi đua và cùng quyết tâm đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ các Công đoàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020
Đại diện các Công đoàn ngành thuộc Khối thi đua ngành I ký kết giao ước thi đua năm 2020
Hội nghị ký kết thi đua Công đoàn ngành I năm 2020