Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 1 năm 2019 tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa số 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Trần Xuân Lãm, Bí thư Đảng ủy cùng tham dự Hội nghị.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Mở đầu, Hội nghị nghe, xem báo cáo (qua Video) Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019: ”Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Giảng viên cao cấp Hoc viện Chính trị Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Sau đó, Hội nghị nghe Báo cáo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt 6 tháng đầu năm 2019, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Trương Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí  Phan Quang Huy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 do đồng chí Nguyễn Đình Hương, Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc trình bày.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Tiếp theo, Hội nghị nghe đồng chí Lê Tiến Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên báo cáo một số nội dung về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giai đoạn hiện nay và kết luận Hội nghị.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2019

Hội nghị bế mạc (lúc 11h30) trong không khí quyết tâm của toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong những tháng cuối năm 2019./.