Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua “Vững mạnh xuất sắc toàn diện” 2018

Ngày 12/01/2019 tại Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh. BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Triển khai phương hướng năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”. Năm vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong khối tập trung tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực hiệu quả.  

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" 2018

 Ghi nhận một năm đầy năng nổ với nhiều hoạt động sối nổi và tiêu biểu trong năm 2018, đặt biệt là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn thanh niên Tổng công ty Khánh Việt vinh dự nhận Cờ thi đua “Vững mạnh Xuất sắc Toàn diện”. Cũng tại Hội nghị, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cũng tuyên dương, tặng bằng khen xuất sắc cho Chi đoàn Công ty TNHH Thương mại Khatoco, Chi đoàn Công ty CP Du lịch Long Phú và 3 cá nhân thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt. 

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" 2018

10 Cơ sở Đoàn nhận Cờ thi đua “Vững mạnh xuất sắc toàn diện” 2018 

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" 2018

Chi đoàn Công ty TNHH Thương mại Khatoco và Chi đoàn Công ty CP Du lịch Long Phú nhận bằng khen xuất sắc của Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt nhận cờ thi đua "Vững mạnh xuất sắc toàn diện" 2018

Đ/c Đỗ Thị Khánh Hòa, Đ/c Ngô Huỳnh Minh Thông và Đ/c Nguyễn Nha Phú Hoài nhận bằng khen