Khatoco tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 28-02-2019, tại Hội trường Công ty TNHH Thương mại Khatoco, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 89 học viên từ 05 đơn vị trực thuộc Tổng công ty. 

Trong những năm qua, Khatoco đã làm tốt ATVSLĐ. Trong toàn Tổng công ty với khoảng gần 30 đơn vị trực thuộc, gồm đủ loại hình doanh nghiệp: Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch, Thương mại…; đã không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Các đơn vị trong tổ hợp Tổng công ty Khánh Việt đang xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, chuẩn mực về lao động, môi trường như 5S, sản xuất tinh gọn Lean, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, GMP…

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và chuẩn hóa theo luật định và đặc biệt người lao động có quyền được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng và an toàn, vệ sinh lao động; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động… theo quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động. Việc huấn luyện không chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ cho người lao động mà còn trang bị các kỹ năng thực hành về ATVSLĐ cho người lao động để chủ động nhận biết và phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nội dung Khóa huấn luyện được xây dựng theo khung huấn luyện cho nhóm 1, 2, 3, 5 và 6 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ. Mục đích của khóa huấn luyện nhằm đào tạo tổng quan về các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, biện pháp kiểm soát khắc phục trong môi trường lao động đặc thù, các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm công việc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và sơ cứu tai nạn lao động.

Khóa học diễn ra từ ngày 28-2 đến hết ngày 02-03, sau khóa học các học viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty CP Đào tạo Greenlines Việt Nam cấp Giấy chứng nhận huấn luyện và thẻ an toàn viên.Một số hình ảnh của Khóa huấn luyện

Khatoco tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019

Khai giảng Khóa huấn luyệnATVSLĐ2019 – Tổng Công ty Khánh Việt

Khatoco tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019

Ông Nguyễn Việt Đức – Giám đốc kiêm Giảng viên của Công ty CP Đào tạo Greenlines Việt Nam đang giảng bài cho các học viên

Khatoco tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019

89 học viên từ 05 đơn vị thuộc TCT Khánh Việt tham dự Khóa huấn luyện ATVSLĐ 2019