Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 20/3/2024, tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt (là đơn vị Trưởng Khối thi đua Công đoàn ngành I năm 2024), Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Chủ tịch/ Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách thi đua các Công đoàn thành viên trong Khối gồm: Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa; các đồng chí Lãnh đạo các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Bùi Đăng Thành – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024
Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Quy chế hoạt động Khối thi đua Công đoàn Ngành I; Chương trình hoạt động của Khối, thông qua Dự thảo Bản giao ước thi đua năm 2024 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thành – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên Khối thi đua Công đoàn ngành I tích cực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ký kết, bên cạnh đó đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đối với phong trào CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên và quan tâm triển khai có hiệu quả Chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn Khánh Hòa cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Khối thi đua các Công đoàn ngành I thuộc LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Đăng Thành – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2023.