Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

Sáng ngày 18/03/2019, Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đối với ông Phan Quang Huy và chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt đối với ông Đào Đông Phong.

Đến tham dự buổi lễ Công bố có sự hiện diện của ông Lê Văn Khải – Tỉnh ủy viên – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Đỗ Hoàng Dũng – Phó Trưởng phòng Công chức viên chức – Sở Nội vụ Tỉnh Khánh Hòa; Hội đồng thành viên; Ban Tổng giám đốc; Đại diện Đảng ủy; Trưởng, Phó các phòng ban chức năng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con Tổng công ty Khánh Việt.

Ông Trương Quang Minh – Thành viên Hội đồng thành viên đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Quang Huy, Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt từ ngày 18/03/2019, thời hạn 5 năm. Ông Đào Đông Phong, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Khánh Việt được giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt từ ngày 18/03/2019, thời hạn 5 năm.

Thay mặt Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt, ông Lê Tiến Anh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Phan Quang Huy và ông Đào Đông Phong.

Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

Ông Lê Tiến Anh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Quang Huy

Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

Ông Lê Tiến Anh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đào Đông Phong

Phát biểu giao nhiệm vụ cho 02 lãnh đạo mới, ông Lê Tiến Anh cho biết: nhân sự được bổ nhiệm mới là những lãnh đạo trẻ, có năng lực, có đạo đức và đã gắn bó với Tổng công ty Khánh Việt một thời gian dài. Ông Lê Tiến Anh tin tưởng rằng ông Phan Quang Huy và ông Đào Đông Phong sẽ tiếp tục phát huy được các điểm mạnh và có các góc nhìn mới tại cương vị lãnh đạo mới, cùng với Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Khánh Việt đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

Ông Lê Tiến Anh giao nhiệm vụ cho các lãnh đạo mới bổ nhiệm

Ông Phan Quang Huy thay mặt các cá nhân được bổ nhiệm đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, khuyến khích, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành của Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Với nhiệm vụ mới, trọng trách mới, cơ hội mới tại cương vị mới, ông Phan Quang Huy và ông Đào Đông Phong xin hứa sẽ nỗ lực phấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo để cùng góp phần xây dựng Khatoco ngày càng phát triển hơn, bền vững hơn.

Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Khánh Việt

Ông Phan Quang Huy thay mặt 02 cán bộ lãnh đạo mới phát biểu nhận nhiệm vụ