Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự quốc phòng và công tác huấn luyện tự vệ năm 2022 của Ban chỉ huy quân sự Tp. Nha Trang, từ ngày 19-25/9/2022, Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức khóa huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2022.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
Khai mạc huấn luyện lực lượng tự viên Tổng công ty Khánh Việt

Tham dự buổi Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2022 có đồng chí Trung tá Dương Ngọc Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Nha Trang; đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Chính – Trợ lý Chính trị, cùng các đồng chí Trợ lý tác huấn và 38 đồng chí tự vệ của Tổng công ty Khánh Việt.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
Đồng chí Phan Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Khánh Việt phát biểu khai mạc

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, dân quân tự vệ được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ để từng bước huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
Khai mạc huấn luyện lực lượng tự viên Tổng công ty Khánh Việt

Đồng chí Trung tá Dương Ngọc Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Nha Trang đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện, đồng thời, yêu cầu lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt cần thực hiện huấn luyện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt với thái độ nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, đạt chất lượng cao. Từ đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tp. Nha Trang.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
Đồng chí Dương Ngọc Tú – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tp. Nha Trang phát biểu quán triệt công tác huấn luyện            

Trong đợt huấn luyện từ ngày 19-25/9/2022, lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt sẽ tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Các chiến sĩ tự vệ của Tổng công ty Khánh Việt được nâng cao nhận thức về chính trị, nắm rõ đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; kết hợp giữa kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá công cuộc đối mới của đất nước; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương và các nội dung về sử dụng vũ khí, bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022
Khóa huấn luyện lực lượng tự vệ 2022