Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đối với ông Cáp Hồng Nguyên